Pozycjonowanie stron internetowych
Pozycjonowanie stron internetowych
Pozycjonowanie stron internetowych

Ogólnopolski Związek Zawodowy

Pielęgniarek i Położnych

Pozycjonowanie stron internetowych
Pozycjonowanie stron internetowych

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych

Zarząd Krajowy z siedzibą w Warszawie

ul. Podwale 11 lok. 311

00 - 252 Warszawa

 

Sekretariat:

(22) 504 42 69

(22) 504 42 67

 

Księgowość:

(22) 504 42 71

 

Fax:

(22) 504 42 54

 

Tel. komórkowy

0 600 913 074

 

E-mail:

biuro@ozzpip.com.pl

 

Numer Konta Bankowego

PKO BP o/Włocławek

05 1020 5170 0000 1102 0008 6371

 

Kontakt z biurem Zarządu Krajowego OZZPiP od poniedziałku do piątku od 8:00 do 15:00

Regiony

 

Przydatne adresy:

  1. Departament Pielęgniarek i Położnych
  2. - link.

  3. Forum Związków Zawodowych
  4. - link.

  5. Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych
  6. - link.

  7. Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie
  8. - link.

 

Pozycjonowanie stron internetowych
Pozycjonowanie stron internetowych
logo-s3
[Ustawa związki cz. 1] [Zawód pielęgniarki]

 

Prawo związkowe:

Ustawa o związkach zawodowych - czytaj

 

Prawo dotyczące wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej:

Obywatelski projekt zmiany ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej

Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej - czytaj

Rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych

Ustawa o samorządzie pielęgniarek i położnych

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania konkursu

 

Prawo pracy:

Kodeks pracy

Rozporządzenie Rady Ministrw w sprawie przyrostów przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 2006 r.

 

Ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunkw pracy z przyczyn niedotyczących pracowników

 

Konwencje i dyrektywy:

Dziennik urzedowy

Zaskarżenie dyrektywy 200536 WE

 

Karta Praw Podstawowych UE

Dyrektywa 89391 EWG w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczestwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy

Dyrektywa 93104 EC dotycząca pewnych aspektów organizacji czasu pracy

Dyrektywa 200536 WE

Konwecja 95 dotycząca ochrony pracy

Konwencja 102 dotycząca minimalnych norm zabezpieczenia społecznego

Konwencja 103 dotycząca ochrony macierzyństwa

Konwencja 111 dotycząca dyskryminacji w zakresie zatrudnienia i wykonywania zawodu

 

Konwencja 122 dotycząca polityki zatrudnienia

Konwencja 140 dotycząca płatnego urlopu szkoleniowego

Konwencja 144 dotycząca trójstronnych konsultacji w zakresie wprowadzenia w życie międzynarodowych norm w sprawie pracy

Konwencja 149 dotycząca zatrudnienia oraz warunkw pracy i życia personelu pielęgniarskiego

Konwencja 169 dotycząca służb medycznych

Konstytucja RP

Kodeks cywilny

Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych

Ustawa o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw

Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

 

Zapraszamy do bazy aktualnych przepisów prawnych pod tym adresem.

 

Previous Page   Home   Next Page

[Ustawa związki cz. 1] [Zawód pielęgniarki]
Pozycjonowanie stron internetowych
Pozycjonowanie stron internetowych

ARNIKA  Strony internetowe